Coaching prowokatywny 2

Coaching prowokatywny 2

Coaching prowokatywny 2 (zaawansowany)
Sukces to nie wszystko

Jaap Hollander, Jeffrey Wijnberg

ISBN 978-83-936627-3-9
Wydawnictwo Metamorfoza
Wrocław 2016
Wydanie I
Stron 197

Spis treści (tematy główne):
Ale przecież to nie dla ciebie! Prowokatywny test motywacji. Błysk w oku. Miłość w coachingu prowokatywnym. Krok po kroku w drodze do nikąd. Proces prowokatywny. Kocham cię, nierozumny safanduło. Podstawowe nastawienie. Musisz żonglować trzema piłeczkami naraz. Podstawowe nastawienie w praktyce. Ale on naprawdę chce dobrze… Rama odniesienia. Nie więcej niż półsłówka. Diagnostyka pierwszego zdania. W twoim wieku to typowe. Diagnostyka etapu życia. Oficjalnie niezrównoważony. Diagnostyka psychiatryczna. Król-cesarz i jego poddany. Praca z typami relacji. Terapeutyczne zrzędzenie. Monotematyczność w pracy. Czynniki Farrelly’ego, wersja 3.0. Podwaliny stylu prowokatywnego. Sukces to nie wszystko. Do czego mi to potrzebne?

Kilka słów z okładki książki:
Coaching prowokatywny to unikalny rodzaj pracy coachingowej – skuteczny i zaskakujący. Użyteczny zestaw narzędzi, stosowany jako główna metoda, a także komplementarnie z pracą w duchu innych szkół coachingu i terapii. Jest ciekawym wyróżnikiem oraz asem w rękawie, szczególnie w momentach impasu i utknięcia.

Coaching prowokatywny polega na okazywaniu wsparcia przez mocne stawianie wyzwań, humor, interwencje paradoksalne, zajmowanie się sprawami kluczowymi dla kondycji ludzkiej oraz przemyślne budzenie pełnego potencjału klienta do przeprowadzenia ważnych zmian. Bazuje na doskonałym kontakcie, ogromnej życzliwości coacha, prowokowaniu klienta do przejawiania określonych pożądanych zachowań już w trakcie sesji oraz skutecznego angażowania wie klienta we własne życie i własne sprawy. Coaching prowokatywny wyrósł z terapii prowokatywnej, metody, której twórcą był legendarny Frank Farrelly.

Książka ta prowadzi na poziom zaawansowany pracy prowokatywnej. Przez model procesu prowokatywnego – Oczekiwanie, Onieśmielenie, Osłupienie, Odmiana – nowe techniki, manewry i kontrmanewry ku elastyczności w życzliwym prowokowaniu mocnych zmian. Druga z serii trzech książek poświęconych tej nowatorskiej metodzie coachingowej.