Skuteczny coaching grupowy

Skuteczny coaching grupowy

Skuteczny coaching grupowy
Jennifer J. Britton

ISBN 978-83-936566-3-9
Wydawnictwo Co&Me Publishing
Warszawa 2016
Wydanie I
Stron 303

Spis treści (tematy główne):
Czym jest coaching grupowy. Utrwalanie zdobytej wiedzy – argumentacja biznesowa i edukacyjna. Fundament coachingu grupowego – podstawy edukacji dorosłych. Praktyka coacha grupowego – istotne umiejętności i aspekty. Program coachingu grupowego – projektowanie, opcje realizacji, podstawowe elementy, marketing, systemy i logistyka, wdrażanie. Trendy w coachingu grupowym. Ćwiczenia i narzędzia.

Kilka słów z okładki książki:
Książka powstała z myślą o coachach wewnętrznych i zewnętrznych, specjalistach ds. HR, trenerach oraz facylitatorach, którzy chcą zajmować się coachingiem grupowym. To swoista “mapa drogowa” nie tylko dla nowych, ale też doświadczonych coachów, ale także podręcznik użytkownika przydatny przy opracowywaniu, wdrażaniu oraz marketingu własnych programów coachingu grupowego.

Ciekawy poradnik dla coachów zainteresowanych pracą z grupą, zwłaszcza dla tych, którzy mają już doświadczenie w coachingu indywidualnym. Autorka przedstawia i omawia elementy samego procesu, porusza kwestie projektowania własnych programów coachingu grupowego, ich formy realizacji oraz marketingu. Każdy rozdział zawiera ćwiczenia pomagające w przygotowaniu programu. Atutem książki są liczne przykłady z praktyki autorki oraz innych coachów grupowych, a także inspirujące opisy wirtualnych form coachingu – w Polsce jeszcze rzadko stosowane, ale niewątpliwie z opcją rozpowszechnienia w przyszłości (Agnieszka Kasprzycka).

Kiedy sytuacja wymaga poprawienia efektywności zespołu, zwiększenia jego motywacji lub zmiany zasad działania, zmagamy się z tworzeniem nowego zespołu albo reorganizujemy obecny. Pojawiają się konflikty, a szkolenia nie wystarczają. W takich (i wielu innych) przypadkach skuteczny może być coaching grupowy (…). Brakowało dotąd na naszym rynku publikacji, która kompleksowo omawiałaby zagadnienia związane ze specyfikacją coachingu grupowego, z działaniami, jakie musi podjąć facylitator, coach, trener, by odnieść sukces w tego typu pracy (Agnieszka Grys).