Coaching drogi

Coaching drogi

Coaching drogi
Robert Kozłowski

ISBN 978-83-7900-626-7
Wydawnictwo Psychoskok
Konin 2016
Wydanie I
Stron 81

Spis treści (tematy główne):
Coaching to ważne rozmowy. Coaching drogi – definicja. Znaki drogowe – zasady w coachingu. Kluczowe umiejętności coachingowe – bagaż coacha. Rozmowa coachingowa – struktura. Bagaż klienta – zasoby. Wybrane narzędzia coachingowe. Coach – Fajna praca – Wywiady.

Kilka słów z okładki książki:
Celem książki jest, by w sposób prosty i bardzo przystępny wytłumaczyć, czym jest coaching. W metodzie Coachingu drogi przekazany został obraz drogi, jaką podąża klient wraz z towarzyszącym mu coachem aż do jej końca, którym oczywiście jest założony przez klienta cel.

Jeżeli idziesz ścieżką coacha, książka będzie ogromną zachętą, by podążać tą drogą. Zdobędziesz podstawową wiedzę, zrozumiesz, jakie zasady i umiejętności powinieneś nabyć, by zostać skutecznym coachem. Książka jest tak skonstruowana, by ćwiczyć zdobytą wiedzę. Dlatego w trakcie lektury pojawi się kilka zadań do wykonania.

Ostatni rozdział książki to kilka wywiadów z coachami, którzy osiągnęli już kolejny etap swojego rozwoju i skutecznie prowadzą praktykę coachingową. To ogromna dawka inspiracji, zachęty i wiele przykładów do naśladowania.