Superwizja w coachingu

Superwizja w coachingu

Superwizja w coachingu
Katarzyna Dujanowicz, Anna Chraniuk

ISBN 978-83-63566-72-2
Wydawnictwo Słowa i Myśli
Lublin 2016
Wydanie I
Stron 93

Spis treści (tematy główne):
Rozważania teoretyczne na temat superwizji coachingowej. Czym jest superwizja. Superwizja a inne formy wsparcia. Cele i rodzaje superwizji. Z naszych doświadczeń jak wygląda superwizja. Kontrakt w superwizji. Superwizja grupowa (zamknięta-otwarta). Superwizja indywidualna. Etyka w pracy superwizyjnej. Narzędzia pracy. Superwizja coachów tworzących zespół. Superwizja organizacji. Podsumowanie i refleksja. Jak wybrać superwizora. Kluczowe kompetencje superwizora. Dlaczego warto poddawać się superwizji. Istota superwizji coachingowej.

Kilka słów z okładki książki:
Obowiązkowa lektura dla każdego coacha i superwizora. Jest promocją standardów superwizji w coachingu. Napisana w sposób lekki i przystępny, jednocześnie rzetelnie i profesjonalnie. Poza dużą dawką wiedzy zachęca do refleksji, pracy nad własnym warsztatem, a co najważniejsze zachęca praktykujących coachów do poddawania się superwizji, pokazując jej niewątpliwe korzyści (Artur Michalski).

Polecam książkę szczególnie tym, którzy szukają zwięzłego źródła inspiracji i wiedzy na temat superwizji, nie tylko w coachingu. Warto po nią sięgnąć dzięki odpowiedniemu połączeniu zwięzłego, rzeczowego i praktycznego ujęcia tematu oraz odnośników do osobistych doświadczeń (Paweł Sopkowski).