Coaching odczarowany

Coaching odczarowany

Coaching odczarowany
Narzędzia i rozwiązania biznesowe
Robert Grzybek

ISBN 978-83-8087-232-5
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2017
Wydanie I
Stron 281

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Definicje. Moje doświadczenia. Coaching – credo sceptyka. Do czego może być przydatny. Kiedy coaching nie działa. Coaching sprzedawców. Zabawa. Instruktaż sportowy. Uczenie się. Coaching w sprzedaży. Jak określić cele rozwojowe. Wiedza, umiejętności, postawa. Nawyki. Zasady rozwoju umiejętności. Cykl treningowy (coachingowy) w sprzedaży. Zasady postępowania na poszczególnych etapach cyklu. Łańcuszek rozwojowy. Elementy coachingu w treningu sprzedażowym. Podejście dyrektywne a coachingowe – kiedy stosować. Wykorzystanie cyklu treningowego w innych funkcjach firmy. Executive coaching. Coaching w świadomości społecznej a rzeczywistość. Coaching w organizacjach. Cele interwencji coachingowej. Przebieg interwencji coachingowej. Przebieg projektu coachingowego z perspektywy executive coacha. Modelowy przebieg a rzeczywistość. Sposoby realizacji sesji coachingowych. Warunki powodzenia interwencji coachingowej. Przykład rozmowy według modelu GROW. Opis przypadków projektów coachingowych. Coaching menedżerski – styl zachowania. Menedżer równa się coach? Narodziny polskiego menedżera. Kontekst kultury. Kultura feedbacku. Style przywódcze. Przykłady podejścia coachingowego. Korzyści płynące ze stylu coachingowego. Narzędzia i umiejętności coacha. Osobista teoria. Osobiste zasoby oraz przekonania. Narzędzia. Ogólny model procesu pomagania. Modele myślowe i ćwiczenia. Badania – testy, ankiety, kwestionariusze. Metafora i dowcip. Bajka. Krytyka coachingu. Ludzie coachingu. Coaching za grosik. Coaching absurdu czy absurd coachingu? Opór przed coachingiem i rozwojem osobistym. Coaching a mentoring. Coaching jako zawód. Metoda rozwijania biznesu. Czy coaching działa? Kompetencje coacha.

Kilka słów z okładki książki:
Możesz nic nie wiedzieć o coachingu, a i tak ta książka zachwyci cię i wzruszy. Ale jeśli chcesz się czegoś o coachingu dowiedzieć, to jest to źródło doskonałe, w zasadzie trzy książki w jednej. W poszczególnych rozdziałach autor z rzadko spotykanym dystansem i humorem dzieli się swoją ekspercką wiedzą na temat coachingu sprzedawców, executive coachingu oraz stosowania stylu coachingowego przez menedżerów w codziennej praktyce biznesowej.

Jest tu fabularna historia, i opis różnych zastosowań coachingu w biznesie. Narzędzia, schematy komunikacyjne, podpowiedzi i anegdoty. Autor podchodzi do coachingu w sposób wnikliwy, bezstronny i sceptyczny – odzierając go z odium magii i złych emocji – pokazuje jego racjonalne i skuteczne oblicze. Dociekliwy czytelnik znajdzie tu krótką historię coachingu w Polsce i na świecie oraz wyjaśnienie, jak w realistyczny sposób mierzyć jego skuteczność. To lektura obowiązkowa dla menedżerów sprzedaży oraz liderów wszelkich funkcji w organizacjach biznesowych. Pierwsi skorzystają, ucząc się, jak pracować z handlowcami, aby ci samodzielnie doskonalili swoje umiejętności i podnosili efektywność. Dla pozostałych książka stanowi źródło wiedzy i inspiracji do stosowania metod coachingowych w zarządzaniu.