Life coaching w nurcie serca

Life Coaching w nurcie serca

Life Coaching w nurcie serca
Pomysły i wskazówki w pracy coacha
Sylwester Adamczuk, Kaja Kozłowska, Iwona Kubiak, Grzegorz Pawłowski

ISBN 978-83-65372-27-7
Wydawnictwo Firmamento
Warszawa 2017
Wydanie I
Stron 224

Spis treści (tematy główne):
Na dobry początek. Czym jest coaching w nurcie serca? Dwie drogi do sukcesu. Dwa sposoby rozmowy. Na czym opiera się coaching? Model DOT. Proces stawania się coachem. Jak zostać coachem? Zmiana u coacha. Zmiana w myśleniu. Na co masz wpływ? Zmiana dotycząca doradzania. Jak być partnerem zamiast ekspertem? Zmiana w słuchaniu. Jak być obecnym podczas słuchania? Jak słuchać i słyszeć? Zmiana na poziomie języka. Jak słowa wpływają na naszą rzeczywistość? Zmiana w wyrażaniu uznania. Jak pokochać wewnętrznego krytyka? Zmiana świadomości. Czy emanuje z ciebie blask? Kontakt z rozmówcą. Typy pytań w coachingu. Zmiana u rozmówcy. Struktura osobowości rozmówcy. Opór i koncepcja sytuacji trudnych podczas coachingu. Różnorodność Life Coachingu. Zaproszenie do bycia, czyli wprowadzenie do Zen Coachingu. Prowokacja w coachingu. Wellness coaching. Coaching związków. Coaching dla rodziców – wsparcie na życiowej ścieżce rodzicielstwa. Misja życiowa. Pierwsze kroki, czyli od czego zacząć jako coach?

Kilka słów z okładki książki:
Empatia, otwartość, transformacja to istota life coachingu w nurcie serca. Książka uczy, jak stawać się coachem i podążać za klientem z otwartym sercem. Czytając tę książkę, można poczuć i zrozumieć, na czym polega obecność w rozmowie z drugim człowiekiem, jaką zmianę i na jakich płaszczyznach przechodzi sam coach i jak różnorodny jest life coaching.