Psychologia dla coachów

Psychologia dla coachów

Psychologia dla coachów
Maciej Świeży

ISBN 978-83-948594-0-4
Wydawnictwo In Spe
Kraków 2017
Wydanie I
Stron 164

Spis treści (tematy główne):
Coaching i psychologia. Psychologia w coachingu operacyjnym: definiowanie celów, podtrzymywanie motywacji i twórcze podejście do problemów. Psychologia w coachingu kompetencyjnym: organizacja procesu uczenia się. Psychologia w coachingu psychologicznym: osobowość, samoocena i zmiana schematów. Kiedy coaching nie pomoże? Kwalifikowanie klientów do pracy coachingowej. Uczenie się z głową: Jak czytać teksty psychologiczne z perspektywy praktyka?

Kilka słów z okładki książki:
Psychologia dla coachów to przegląd koncepcji i badań o bezpośrednim przełożeniu na praktykę coachingową, przygotowany z myślą o osobach szukających rzetelnych, naukowych podstaw dla swojej pracy. Czytając książkę dowiesz się jak wspierać klientów: w podtrzymywaniu motywacji i podejmowaniu wyzwań; w uczeniu się i twórczym podejściu do przeszkód; w budowaniu bardziej trafnego obrazu własnej osoby; w zmianie stosowanych schematów na bardziej użyteczne.