Styl prowokatywny w terapii i coachingu

Styl prowokatywny

Styl prowokatywny w terapii i coachingu
Noni Höfner

ISBN 978-83-7489-699-3
Wydawnictwo GWP (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
Sopot 2017
Wydanie I
Stron 293

Spis treści (tematy główne):
Przedmowa. O czym jest ta bajka? Styl prowokatywny. Przykładowe sesje prowokatywne. Spotkanie z terapią prowokatywną Franka Farrelly’ego. Nie wierzcie w to, kim jesteście! Hamulce rozwoju, a może: kim jestem? Hamulec rozwoju: fiksacja. Hamulec rozwoju: lenistwo. Hamulec rozwoju: tchórzostwo. Zrozumienie hamulców rozwoju. Myślenie, emocje i zachowanie. Zmiana poprzez wgląd. Nieśmiały Stefan. Trening behawioralny. Wojny okopowe w dziedzinie psychologii. Psychoterapia, coaching i mediacja. Przekonania klientów. Samookreślenie osób pomagających. Klienci są delikatni i trzeba ich oszczędzać. Wspólny mianownik wszystkich form pomocy. Krótki zarys stylu prowokatywnego. Zasadnicza postawa szacunku dla wartości. Orientacja na zasoby w stylu prowokatywnym. Jak sprowokować “właściwe” emocje? Opór wobec zmian. Cel prowokatywnych interwencji: klient sam znajduje rozwiązanie. Założenia wstępne konsultacji. Mózg i psychika. Mózg i psychoterapia. Model psychiki determinuje czas i ramy konsultacji. Grzebanie w przeszłości. Założenie prowokatywne: odpowiedzialność za siebie zamiast postawy ofiary. Interwencja prowokatywna jako tabletka na rozpuszczenie osadu. zamęt u klienta. Zamęt u terapeuty. Wolna wola to uczucie. Brak nam słów. Emocjonalna logika. Absurd w myśleniu, odczuwaniu i zachowaniu. Postrzeganie i pamięć są naładowane emocjami. Przy podejmowaniu decyzji rozum gra drugie skrzypce. Intuicja a badania mózgu. Czy klient “wie”, co jest dla niego dobre? Logika nałogowego palacza. Przekonania wywołują objawy. Ładunek emocjonalny przekonań. Przekonania przenoszą góry. Przekonania chronią przed lękiem. Lęk i śmiech. Lęk to silna emocja. Za mało lęku, za dużo lęku. Stres psychologiczny jako motywacja do zmiany. Ponowne przeżycie traumy. znaczenie śmiechu w podejściu prowokatywnym. śmiech śmiechowi nierówny. Cel: śmiech z samego siebie. Niektóre narzędzia stylu prowokatywnego. zastosowanie prowokatywnych narzędzi. Wyrażanie tego, co oczywiste. Rozpoznawanie implikacji: sygnały niewerbalne. Sygnały z własnego ciała. Budowanie dobrej relacji dzięki trafnym i niespodziewanym wypowiedziom. Diagnoza poprzez stwierdzenia, a nie pytania. Adwokat diabła i zachwycanie się objawami. Wtórne korzyści z choroby. Obrazy wewnętrzne i aspekt systemowy stylu prowokatywnego. Scenariusze przyszłości. Persyflaż i stereotyp. Nie ma rozwiązania. Rozbieżne treści i ping-pong słowny. Osobowość terapeuty prowokatywnego. Relacja między terapeutą a klientem. Nieodłączna superwizja. Korzyści dla terapeuty. Stay happy when you fail! Bądź przeciętny i mów to, co oczywiste. Połączenie stylu prowokatywnego z innymi metodami. Poszerzanie możliwości. Połączenie stylu prowokatywnego z EMDR i EFT. Styl prowokatywny jako DIY. Przykładowe sesje prowokatywne.

Kilka słów z okładki książki:
Nasz świat jest złożony z naładowanych emocjonalnie przekonań i to one determinują, jak postrzegamy rzeczywistość. Decyzje dotyczące zmian w naszym życiu wiążą się z przełamywaniem stereotypowego sposobu myślenia, własnych fiksacji, myśli, uczuć i zachowań.

Styl prowokatywny, oparty na terapii prowokatywnej Franka Farrelly’ego, umożliwia wyjście poza ramy rutynowego myślenia, postrzegania czy działania dzięki przerysowanemu – z humorem – podważaniu umiejętności, absurdalnemu mnożeniu trudności wynikających z sytuacji, wyolbrzymianiu bądź bagatelizowaniu przekonań, myśli i wzorców postępowania. Działania te wzbudzają emocjonalny opór wobec ograniczeń, które sami sobie narzuciliśmy i które hamują nasz rozwój.

Interwencje prowokatywne – odbywające się w atmosferze życzliwości, zaufania i humoru – mają na celu nabranie dystansu do siebie, uświadomienie sobie ograniczających przekonań, wyzwolenie energii i poczucia, że zmiana jest możliwa. Stwarzają możliwość określenia na nowo własnych wartości, celów i potrzeb oraz wzięcia odpowiedzialności za podjęte wybory, a tym samym – wzmocnienia poczucia samostanowienia i pewności siebie.

Założenia metody i sposoby pracy są poparte licznymi przykładami prowokatywnych interwencji dotyczących typowych trudności, z którymi każdy z nas się mierzył, mierzy się obecnie lub może się zmierzyć w przyszłości.

Książka to pozycja unikatowa i równocześnie uniwersalna. Z lektury skorzystają psychologowie i psychoterapeuci, coachowie i trenerzy, ale także na przykład rodzice, których zawodzą “klasyczne” sposoby perswazji, motywowania, przekonywania stosowane wobec dzieci. Styl prowokatywny bowiem to styl myślenia, komunikowania się, rozwiązywania problemów – to styl bycia. Lekkie podejście do poważnego tematu, przykłady z wieloletniego doświadczenia i przystępny język sprawiają, że lektura łączy pożyteczne z przyjemnym, dostarcza użytecznego materiału poznawczego i równocześnie rozrywki. A to jeden z najlepszych sposobów uczenia się (Benedykt Peczko).