Coaching grupowy

Coaching grupowy

Coaching grupowy
Praktyczny podręcznik dla liderów, trenerów, doradców i nauczycieli
Michał Bloch, Joanna Grela, Rafał Szewczak

ISBN 978-83-63566-90-6
Wydawnictwo Słowa i Myśli
Lublin 2017
Wydanie I
Stron 264

Spis treści (tematy główne):
Coaching grupowy jako metoda rozwojowa. Istota i zastosowanie coachingu grupowego. Warunki i specyfika coachingu grupowego. Zastosowania coachingu grupowego. Inspiracje do dalszego rozwoju. Kompetencje coacha grupowego. Słuchanie. Zadawanie pytań. Odzwierciedlanie. Moderowanie. Facylitowanie. Inspiracje do dalszego rozwoju. Proces coachingu grupowego. Dobór uczestników do grupy. Sesja pierwsza. Sesje kolejne. Sesja zamykająca. Zwiększanie efektywności procesu coachingu grupowego. Inspiracje do dalszego rozwoju. Metody wykorzystywane w coachingu grupowym. Warsztaty oparte o model GROW. Praca z celami. Praca z rzeczywistością. Praca z opcjami. Praca z wolą. Narzędzia ułatwiające pracę w modelu GROW. Inspiracje do dalszego rozwoju. Struktury sesji coachingu grupowego. Action Learning. Grupy Balinta. Metoda Aktywizująca Przeżywanie. Metoda Analizy Grupowej. Design Thinking w coachingu. Grupowy coaching bez struktury. Inspiracje do dalszego rozwoju. Przykłady procesów coachingu grupowego. Coach z perspektywami – superwizja w coachingu grupowym. Coaching kariery w grupie. Rozwój studenta poprzez sesje coachingu grupowego. Sesja coachingu grupowego dla nauczycieli. Sesja coachingu grupowego w autorskim modelu MDZ, czyli Motywacja Do Zmiany. Sesja coachingu grupowego dla mężczyzn – coaching męskich spraw. Dobry coach – program superwizyjno-rozwojowy dla coachów. Coaching grupowy realizowany w ramach studium zawodowego trenera zmiany NOVO. Coaching grupowy dotyczący relacji. Wolny Lancer – program coachingowo-mentoringowy. Grupowy coach kariery z wykorzystaniem metody Coaching w Piaskownicy.

Kilka słów z okładki książki:
Pracujesz z ludźmi? Jesteś coachem, trenerem, liderem, doradcą, nauczycielem, terapeutą? Szukasz inspiracji i skutecznych sposobów pracy z innymi? Coaching grupowy to metoda, która pozwala wspierać klientów w zmianie życiowej i zawodowej. Sięga po to, co najlepsze w coachingu, aby pracować jednocześnie z wieloma osobami. Sprawdza się w pracy z różnorodnymi odbiorcami i różnymi tematami. Każdy może wykorzystać coaching grupowy do swoich celów. Coach – jako sposób na pełniejszą realizację powołania i rozwoju biznesu coachingowego. Trener – jako alternatywę do szkoleń i warsztatów wdrożeniowych. Lider – jako narzędzie zwiększania efektywności pracowników. Doradca – jako sposób na wymianę doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami. Nauczyciel – jako narzędzie do budowania motywacji i poczucia sprawczości u uczniów. Terapeuta – jako pomysł na formułę grup wsparcia.

W książce znajdziesz konkretne wskazówki, jak poprowadzić sesje coachingu grupowego. Autorzy dzielą się doświadczeniami i narzędziami, które stosują, pracując z klientami. Podpowiadają, na co zwracać uwagę i na co uważać. Książka jest instrukcją dla każdego, kto chciałby korzystać z coachingu grupowego w swojej codziennej pracy, aby wspierać innych w rozwoju.