Coaching kariery

Coaching kariery

Coaching kariery
Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy
Małgorzata Sidor-Rządkowska

ISBN 978-83-8124-551-7
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2018
Wydanie I
Stron 192

Spis treści (tematy główne):
Coaching kariery – próba charakterystyki pojęcia. Czym jest coaching? Coach – człowiek, który pyta. Rodzaje coachingu. Specyfika coachingu kariery. Kariera zawodowa – centralne pojęcie coachingu kariery. Kilka uwag terminologicznych. Dawne a obecne podejście do zagadnień kariery zawodowej. Modele współczesnych karier: proteuszowa, bez granic, kalejdoskopowa. Kariery zawodowe w praktyce. Zatrudnialność (employability) oraz budowanie marki osobistej (personal branding) – ważne pojęcia współczesnego rynku pracy. Istota zatrudnialności. Istota budowania marki osobistej. Cechy silnej marki osobistej. Budowanie marki osobistej a budowanie marki pracodawcy (employer branding). Doradztwo (poradnictwo) zawodowe a coaching kariery. Doradztwo czy poradnictwo zawodowe? Preorientacja, orientacja i reorientacja zawodowa. Praca z dziećmi i młodzieżą jako zadanie doradcy zawodowego. Budowanie zainteresowań w wieku przedszkolnym. Poradnictwo zawodowe w niższych klasach szkoły podstawowej. Poradnictwo zawodowe w wyższych klasach szkoły podstawowej. Poradnictwo zawodowe w szkołach ponadpodstawowych. Praca z osobami dorosłymi – w stronę coachingu kariery. Przedstawiciele różnych pokoleń jako klienci coacha kariery. Pięć pokoleń na współczesnym rynku pracy. Przynależność generacyjna jako czynnik różnicujący podejście do kariery zawodowej. Praca z klientami różnych pokoleń – niektóre wyzwania. Klienci pokolenia BB (baby boomers). Klienci pokolenia X. Klienci pokolenia Y. Klienci pokolenia Z (C). Elementy coachingu kariery w pracy HR-owców i menedżerów liniowych. Kształtowanie ścieżek kariery we współczesnych organizacjach. Wielokierunkowość rozwoju pracowników. Różnicowanie ścieżek kariery w organizacji. Rozmowa jako podstawa wspierania pracowników organizacji. Coachingowe podejście do zagadnień zarządzania talentami. Podstawowe narzędzia pracy coacha kariery. Pytania jako główne narzędzie coachingowe. Aktywne słuchanie. Model GROW. Koło życia. Praca z wybranymi grupami klientów. Coaching w Akademickich Biurach Karier (ABK). Coaching jako element programów outplacementowych. Kilka uwag terminologicznych. Wędka, ryba czy umiejętności wędkarza? Etapy outplacementowego coachingu kariery. Praca z osobami niepełnosprawnymi. Aktywność zawodowa a rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Rozwój osób niepełnosprawnych w środowisku zawodowym. Coachingowe formy wspierania osób niepełnosprawnych. Studia przypadków. Załączniki: Wieloaspektowa ocena preferencji zawodowych (WOPZ), kwestionariusz „Moja kariera”, regulamin uczestnictwa i prowadzenia sesji coachingowych (Biuro Karier Politechniki Warszawskiej).

Kilka słów z okładki książki:
Pierwsza na polskim rynku publikacja łącząca tematykę coachingu z nowoczesnym doradztwem zawodowym. Prezentacja zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów coachingu kariery. Wybrane zagadnienia: specyfika działań składających się na coaching kariery; podobieństwa i różnice między coachingiem kariery a poradnictwem (doradztwem) zawodowym; współczesne podejście do zagadnień kariery zawodowej i obecne modele kariery; pojęcie „zatrudnialności” oraz budowanie marki osobistej; coachingowe podejście do zagadnień zarządzania talentami; charakterystyka narzędzi coachingu kariery; elementy coachingu kariery w pracy HR-owców i menedżerów liniowych; praca z różnymi pokoleniami oraz wybranymi grupami klientów.

Publikację uzupełniają liczne i zróżnicowane studia przypadków oraz wybrane narzędzia przydatne w coachingu kariery. Zainteresuje ona zarówno profesjonalnych coachów, jak i menedżerów, kadrę zarządzającą firm, pracowników działów HR, doradców zawodowych, trenerów i konsultantów zarządzania. Będzie też cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych i studentów kierunków związanych z zarządzaniem, psychologią i pedagogiką.