Coaching inteligencji emocjonalnej

Coaching inteligencji emocjonalnej

Coaching inteligencji emocjonalnej
Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson

ISBN 978-83-8124-757-3
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2018
Wydanie III
Stron 244

Spis treści (tematy główne):
Czym jest inteligencja emocjonalna? Wszystko sprowadza się do wydajności. Inteligencja emocjonalna: Co to jest? Ile mamy mózgów? Dwa aspekty inteligencji emocjonalnej. Czy można udoskonalić swoją inteligencję emocjonalną? Pomiar inteligencji emocjonalnej. Trwałe zmiany nie zachodzą od razu. Różne podejścia do inteligencji emocjonalnej. Czym jest coaching? Co to jest coaching? Dlaczego warto stosować coaching? Czym charakteryzuje się dobry coaching? Co dalej? Jak wygląda przyszłość coachingu? Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla coachingu. Co nie gra w coachingu? Emocjonalnie inteligentny coach. Postawy życiowe: podstawy udanego coachingu. Szybka droga do wydajności i rentowności. Wysoka cena negatywnego nastawienia. Równianie opisujące potencjał i wydajność. Wydajność indywidualna. Wydajność zespołowa. Wydajność organizacji. Dowody. Pomiar skuteczności: jaki jest twój wskaźnik ROI? Udoskonalanie inteligencji emocjonalnej. Szacunek dla siebie. Szacunek dla innych. Świadomość siebie. Świadomość innych. Zrozumieć i wykorzystać w praktyce wartości, przekonania i nastawienia. Wydajność bierze się z wewnątrz. Wartości. Wpływ wartości. Dlaczego wartości są ważne. Znaczenie wartości dla coachingu. Wartości w organizacjach w praktyce. Nastawienia i przekonania. Co łączy wartości, nastawienia i zachowanie? Określanie wartości, nastawień i zachowań wewnątrz organizacji. Podstawowe umiejętności coacha. Czy słyszysz to, co ja słyszę? Zadawanie inteligentnych emocjonalnie pytań. Empatia inteligencji emocjonalnej. Nawiązywanie więzi. Modele coachingu. Cele – od wartości do działania. Wszystko zaczyna się od pomysłu. Umysł ponad materią. Czy praca w mądrzejszy sposób to jedyne rozwiązanie? Cele jako sposób na wcielenie wartości w życie. Mapa przepływu celów. Podstawowe narzędzia coacha. Porozumienie i umowa. Modele coachingu. Pytania coachingowe. Etyka i najlepsze praktyki coachingu. Co sprawia, że chcemy być coachami? Czym, według ciebie, są najlepsze praktyki? Opracować kodeks. Jakie są najlepsze praktyki inteligentnego emocjonalnie coacha? Jak było? Superwizja – widok z helikoptera. Wywiad: John Whitmore, Patrick Williams, Tim Gallwey, Kirsten M. Poulsen. koniec.

Kilka słów z okładki książki:
Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób. Zastosowanie jej w coachingu pomaga doskonalić swoje umiejętności oraz kierować rozwojem innych. Lektura tej książki pozwala: spojrzeć z nowej perspektywy na metody rozwoju osobistego; zwiększyć swoja świadomość i odpowiedzialność; rozwinąć umiejętności prowadzenia coachingu dla innych osób; poznać skuteczne sposoby rozpoznawania emocji i zarządzania nimi; określić i w razie potrzeby skorygować swoją postawę życiową; nauczyć się wyznaczać cele, których osiąganie daje prawdziwą satysfakcję.

Autorzy są coachami, którzy podjęli pionierski wysiłek usystematyzowania wiedzy na temat coachingu inteligencji emocjonalnej oraz wyznaczenia standardów etycznych dla osób i organizacji zajmujących wie tą dziedziną. Ich książka powinna więc zainteresować każdego menedżera.

Czytelnik znajdzie tu liczne zadania do wykonania, studia i opisy przypadków, kwestionariusze do wypełnienia, listy kontrolne, formularze, wywiady z coachami praktykami, listę pytań, które należy zadać przed rozpoczęciem i w trakcie coachingu, przykład umowy coachingowej do podpisania przed rozpoczęciem coachingu, a także przykładowy kodeks etyczny dotyczący sposobu prowadzenia coachingu.