Coaching i mentoring

Coaching i mentoring

Coaching i mentoring
Strategie. Taktyki. Techniki
Melville Leedham, Eric Parsloe
red. Diane Newell

ISBN 978-83-01-19955-5
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Warszawa 2018
Wydanie I
Stron 331

Spis treści (tematy główne):
Część pierwsza: Cele, istota i praktyka coachingu i mentoringu. W głównym nurcie? Źródło: zarządzanie i badania naukowe. Źródło: trening sportowy. Źródło: zarządzanie zasobami ludzkimi. Źródło: organizacje zawodowe. Gdzie zatem jesteśmy? Modele coachingu i mentoringu. W kierunku modelu idealnego. Ogólny kształt procesu coach-mentoringu. Lista korzyści płynących z coachingu. Mentoring. Model procesu związany z “kontraktem”. Menedżer lub przełożony jako coach-mentor. Coach-mentoring: model oparty na kompetencjach. Mentorzy społecznościowi, life coaching. Czym jest life coaching? Mentoring społecznościowy. Mentor ds. edukacyjnych. Narodziny coach-mentora. Pomagać ludziom uczyć się, jak się uczyć. Czym jest organizacja ucząca się? Uczenie się transformacyjne. W kierunku modelu organizacji uczącej się. Wybór najlepszej metody uczenia się. Uczenie się czy rozwój? Zarządzanie własnym procesem uczenia się. Zasady uczenia się osób dorosłych. Świadomość różnic indywidualnych. Przekonania i wartości. Kultura i różnorodność. Płeć. Filozofia życiowa. Wpływy psychologii. Jak w praktyce wykorzystać świadomość różnic indywidualnych? Informacja zwrotna: budowanie pewności siebie i sukcesu. Obserwowanie wyników. Potencjalne przeszkody w uzyskaniu efektywnej informacji zwrotnej. Informacja zwrotna, która buduje pewność siebie. Obserwowanie zespołu. Prowadzenie sesji przekazywania informacji zwrotnej. Wizualizacja skutecznego wykonywania zadań. Wykorzystywanie podstawowych cech osobowości. Wychowywanie zwycięzców. Uważne słuchanie. Obserwowanie nie jest proste. Znaczenie obserwacji mowy ciała. Świadomość przestrzeni osobistej. Zaufanie lub jego brak. Mity i uprzedzenia. Aktywne słuchanie. Coaching telefoniczny. Stawianie pytań. Zrozumienie podstawowych typów pytań. Różnorodne, przydatne typy pytań. Rodzaje pytań, których należy unikać. Technika zadawania pytań. Superwizja sytuacyjna? Czym jest superwizja coachingowa? Formalnie czy nieformalnie? Jaka jest wartość dodana superwizji? Podejście rynkowe czy kształtujący się zawód? Co składa się na “zawód”? A zatem – zawód czy tylko usługa dostępna na rynku? Część druga: Jak efektywnie wprowadzać coaching i mentoring do organizacji? Dlaczego inwestować w coaching i mentoring? Jakie potrzeby można w ten sposób zaspokoić? Czym jest coaching i mentoring na wysokim poziomie? Na czym skupia się program coachingu i mentoringu? Na co może mieć największy wpływ? Jak zbudować uzasadnienie biznesowe i zdobyć poparcie? Co chcemy oceniać i jak to mierzyć? Coaching i mentoring: co to jest i jak wykorzystuje się w organizacjach. Czym jest coaching i mentoring? Narodziny coacha-mentora. W jaki sposób organizacje wykorzystują coaching i mentoring? W jakich obszarach organizacje korzystają z coachingu i mentoringu? Kultura coachingowa – czym jest i jak ją tworzyć? Wprowadzenie w życie coachingu i mentoringu. Punkt wyjścia. Komunikacja z interesariuszami i poparcie z ich strony. Znaczenie sponsoringu wewnątrz organizacji. Projektowanie-tworzenie. Stworzenie zespołu do realizacji projektu. Skuteczne procesy. Ewaluacja-analiza wyników i uczenie się. Jakie poważne przeszkody można napotkać? Jak sobie z nimi radzić? Lista kontrolna jako pomoc w realizacji planu. Role i odpowiedzialność w coachingu i mentoringu. Kto odpowiada za coaching i mentoring w organizacjach? Superwizja w praktyce. Rola superwizji w rozwijaniu kompetencji coachingowych w organizacjach. Podstawy wprowadzania superwizji. Efekty “zintegrowanego” podejścia do superwizji. Coaching zespołowy. Wprowadzenie do coachingu zespołowego. Dlaczego coaching zespołowy? Co rozumiemy przez pojęcie “coaching zespołowy”? Uczące się zespoły: co łączy zespoły osiągające dobre wyniki z zespołami, które potrafią analizować własne działania. Rola lidera w coachingu zespołowym. Rola i relacje coach-mentora zespołowego. Umowa regulująca warunki coach-mentoringu zespołowego. Cel coachingu zespołowego. Coach-mentoring w ramach systemu i wpływ kultury. Praca i życie w systemach. Wszyscy mamy wpływ na systemy wokół nas i one wpływają na nas. Jednostka jako system kulturowy. Coaching w procesie wdrażania pracownika do wymagań nowego stanowiska. Wprowadzanie i umacnianie kultury coachingowej. Co dalej? Ludzie się zmieniają. Technologia się zmienia. Organizacja się zmienia. Podstawy modeli OCM Electric Coaching i Electric Mentoring.

Kilka słów z okładki książki:
Nowe wydanie podręcznika dla coachów i mentorów, który od 15 lat cieszy się zainteresowaniem na całym świecie. Publikacja adresowana jest do wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie coachingu i mentoringu na poziomie indywidualnym, zespołowym lub organizacyjnym. Autorzy prezentują sprawdzone narzędzia, konkretne przykłady i najlepsze praktyki. Przedstawione w książce strategie można od razu zastosować w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy mówimy o life coachingu, coachingu biznesowym, czy programach mentoringu w lokalnych społecznościach. Nowe wydanie zostało poprawione i uzupełnione tak, aby zawierało wszystkie najnowsze trendy i rozwiązania stosowane w tej dziedzinie – znalazła się w nim między innymi dokładna analiza superwizji coachingowej. Podręcznik powinien znaleźć się w biblioteczce każdego, kto jest zaangażowany w jakikolwiek aspekt coachingu i mentoringu.