Kompendium wiedzy coacha

Kompendium wiedzy coacha

Kompendium wiedzy coacha
Od teorii do praktyki
Diane Brennan, Leni Wildflower

ISBN 978-83-936566-5-3
Wydawnictwo Co & Me Publishing
Warszawa 2018
Wydanie I
Stron 442

Spis treści (tematy główne):
Od teorii do praktyki. Część 1: Ludzkie zachowania a coaching. Psychologia humanistyczna i transpersonalna. Terapia poznawczo-behawioralna i teorie powiązane. Psychologia pozytywna. Analiza transakcyjna. Rozwój osobisty dorosłych. Teorie inteligencji. Neurobiologia. Część 2: Interakcje między ludźmi a coaching. Teorie uczenia się dorosłych. Konstrukcjonizm społeczny. Teorie zmian. Teoria komunikacji. Zarządzanie konfliktami. Teoria systemów i terapia systemów rodzinnych. Zmiana, transformacja i zarządzanie karierą. Część 3: Organizacje, przywództwo i coaching. Przywództwo. Organizacje i kultura organizacyjna. Zachowanie zespołowe i grupowe. Problemy sytuacyjne i kontekstowe w miejscu pracy. Część 4: Tradycje samopomocy, rozwoju osobistego i duchowości. Tradycje duchowe i religijne. Ruch samopomocy i ruch na rzecz potencjału ludzkiego. Uważność. Część 5: Coaching specyficznych grup klientów. Edukacja. Problemy starzenia się. Kultura i inteligencja kulturowa. Kwestie płci. Ekologia i zrównoważony rozwój. Część 6: Twórcze zastosowanie. Coaching i ciało. Narracyjne podejście do coachingu. Coaching zorientowany na rozwiązania oraz model GROW. Podejście doceniające. Część 7: Elementy skutecznego coachingu. Dojrzałość coacha – nowe podejście. Zastosowanie metod oceny w coachingu. Obecne badania nad coachingiem. Wyzwania, przed którymi stoimy.

Kilka słów z okładki książki:
Takiego kompendium wiedzy naukowej w naszej branży brakowało na polskim rynku. Ta pozycja powinna znaleźć się w bibliotece każdego dociekliwego coacha (Agnieszka Kaseja).

To jest książka nie tylko do przeczytania. To bezcenny tom wiedzy, do którego trzeba wciąż powracać, by doskonalić się w roli coacha, służąc innym. Pozycja obowiązkowa (Adam Gieniusz).

Po raz pierwszy mam w rękach kompendium, które prezentuje bogactwo dyscyplin naukowych wraz ze sposobami ich praktycznego wykorzystania (Lidia D. Czarkowska).

Gdyby coaching porównać do drzewa, w którym pień to standard tej profesji, liście to metody i narzędzia, a owoce to efekty osiągane przez klientów, można by powiedzieć, że niniejsza książka eksploruje system korzeniowy (Bartosz Berendt).