Coaching. Zestaw narzędzi

Coaching. Zestaw narzędzi

Coaching. Zestaw narzędzi
Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz

ISBN 978-83-283-4335-1
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2018
Wydanie I
Stron 219

Spis treści (tematy główne):
Wstęp. Jak definiujemy coaching. Coaching według BIK. Fundamentalne zasady. Główne składowe coachingu. Zagrożenia dla coachingu. Metody coachingowe. Zastosowanie narzędzi. Rozdział 1: Cel – efekt. Inspiracje i źródła. Cel ćwiczenia. Najważniejsze pojęcia i definicje. Rekwizyty i otoczenie potrzebne do przeprowadzenia ćwiczenia. Przebieg ćwiczenia. Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające. Rozdział 2: Miary celów. Inspiracje i źródła. Cel ćwiczenia. Najważniejsze pojęcia i definicje. Rekwizyty i otoczenie. Przebieg ćwiczenia. Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające. Rozdział 3: Praca z dylematem. Inspiracje i źródła. Cel ćwiczenia. Najważniejsze pojęcia i definicje. Rekwizyty i otoczenie. Przebieg ćwiczenia. Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające. Podsumowanie. Rozdział 4: Model góra lodowa. Inspiracje i źródła. Cel ćwiczenia. Najważniejsze pojęcia i definicje. Rekwizyty i otoczenie. Przebieg ćwiczenia. Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające. Rozdział 5: Subiektywna mapa sytuacji (SMS). Inspiracje i źródła. Cel ćwiczenia. Najważniejsze pojęcia i definicje. Rekwizyty i otoczenie. Przebieg ćwiczenia. Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające. Rozdział 6: Wzorzec, adaptacja, zmiana. Inspiracje i źródła. Cel ćwiczenia. Najważniejsze pojęcia i definicje. Rekwizyty i otoczenie. Przebieg ćwiczenia. Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające. Rozdział 7: Skaner przekonań. Inspiracje i źródła. Cel ćwiczenia. Najważniejsze pojęcia i definicje. Rekwizyty i otoczenie. Przebieg ćwiczenia zgodnie z ruchem po literze Z. Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające. Rozdział 8: System. Inspiracje i źródła. Cel ćwiczenia. Najważniejsze pojęcia i definicje. Rekwizyty i otoczenie. Przebieg ćwiczenia. Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające. Rozdział 9: Sens, talent, optymizm (STO). Inspiracje i źródła. Cel ćwiczenia. Najważniejsze pojęcia i definicje. Rekwizyty i otoczenie. Przebieg ćwiczenia. Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające. Rozdział 10: Scentrowanie. Inspiracje i źródła. Cel ćwiczenia. Najważniejsze pojęcia i definicje. Rekwizyty i otoczenie. Przebieg ćwiczenia. Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające. Podsumowanie. Czego unikać w coachingu? Jakie są standardy coachingowej skuteczności? praktyka?

Kilka słów z okładki książki:
Coaching, mimo znacznej i wciąż rosnącej popularności, nadal jest dziedziną nową, a przez to nieuporządkowaną. Równolegle funkcjonują różne, rozbierane jego definicje, mianem coachów określają się bardzo odmienni specjaliści, a czasem niestety także anty specjaliści, którzy sięgają po etycznie niedopuszczalne metody z pogranicza nauki i ezoteryki. Jak w tym wszystkim ma się odnaleźć początkujący praktykant coachingu? Jaka wiedzą powinien wie kierować, które techniki wybierać, by działać z myślą o jak największych korzyściach dla swojego klienta? Techniki proponowane przez autorów tej książki łączą wszystkie funkcje ważne w przebiegu zmiany, której w procesie coachingowym powinien doświadczyć klient.

Ćwiczenia zostały ułożone w przemyślanej kolejności. W istocie każde z nich może być zastosowane w następujących po sobie sesjach, od pierwszego spotkania aż po sesję podsumowującą lub zamykającą relację coachingową. W trakcie lektury tej książki coach będzie mógł się zapoznać z modelem pracy stosowanym na co dzień przez jej autorów, lecz również prowadzić model działania coachingowego krok po kroku, od A do Z, z uwzględnieniem najważniejszych elementów typowych dla większości procesów rozwoju osobistego.