Coaching twórczości

Coaching twórczości

Coaching twórczości
Magda Fres

ISBN 978-83-8155-342-1
Wydawnictwo Ridero
Kraków 2018
Wydanie I
Stron 227

Spis treści (tematy główne):
Czym jest niedyrektywna praca nad twórczością? Opowieści z gabinetu. Po co jest ta książka? Opowieści z gabinetu. Decyzja. Zasobnik. Opowieści z gabinetu. Zarządzanie czasem i energią. Zasobnik. Opowieści z gabinetu. Proces twórczy. Zasobnik. Opowieści z gabinetu. Jak pokonać blok twórczy? Zasobnik: przywoływanie inspiracji, wszystko jest procesem, poprawa koncentracji. Opowieści z gabinetu. Emocje, zwłaszcza lęk. Zasobnik: zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3. Opowieści z gabinetu. Odwaga. Zasobnik. Opowieści z gabinetu. Motywacja wbrew niepowodzeniom. Zasobnik. Opowieści z gabinetu.

Kilka słów z okładki książki:
Coaching twórczości jest drogą i środkiem, otwieraczem oczu, inspiracją i rozwiązaniem dla wszystkich twórczych osób oraz tych, którzy mają odwagę nazywać siebie artystami. To jedyna polska pozycja, która pomaga w wypracowaniu umiejętności potrzebnych w radzeniu sobie na drodze rozwoju artystycznego: pokonywania lęku przed krytyką i blokad twórczych, zarządzania odwagą, czasem, energią i motywacją. Ta książka to efekt lat zdobywania wiedzy, a także pracy i praktyki z osobami twórczymi.