Boży coaching

Boży coaching

Boży coaching
Jak Biblia może pomóc w terapii
Małgorzata Kornacka

ISBN 978-83-8079-459-7
Wydawnictwo Fronda
Warszawa 2019
Wydanie I
Stron 306

Spis treści (tematy główne):
Na zachętę. Mam napisać książkę. Góra lodowa i źródło naszych problemów. Program w naszej głowie. Pułapki. Potęga poczucia własnej wartości. Kim jestem, co znaczę. Kilka słów o emocjach. Od lęku do wolności. Gniew – efekt uboczny naszej wszechwiedzy. O zmianach i przebaczeniu. O smutku i depresji. Sztuka motywowania. O asertywności i o tym, dlaczego unikamy psychologów. Kogo chcę słuchać? A co, jeśli myśli automatyczne zastąpimy Boskim punktem widzenia. Dlaczego mi się opłaca? Twoja metanoja.

Kilka słów z okładki książki:
Niektórzy uważają, że coaching to magia i techniki okultystyczne. W najlepszym wypadku – praktyki o wątpliwych i kontrowersyjnych podstawach teoretycznych i filozoficznych. Zauważają, że coaching posługuje się pustymi słowami-wytrychami, jak samorozwój czy samorealizacja, które można wypełnić dowolną treścią. Przyroda nie znosi próżni. Sprawdźmy, co się stanie, jeśli te puste słowa-wytrychy wypełnimy biblijną treścią. By stały się kluczami do wejścia na drogę zbawienia.

Czy asertywność prowadzi do egoizmu, a wysoka samoocena do pychy? Czy prawdziwa wiara jest w stanie uchronić nas od depresji, lęku, niekontrolowanego gniewu? Czy można naprawdę wierzyć i równocześnie nosić w sobie zgorzknienie, smutek i nieprzebaczenie? Czy korzystanie z pomocy psychologa, coacha jest wyrazem braku wiary? Biblia i terapia – czy istnieje jakiś wspólny mianownik? Czy najlepszym coachem nie jest ten, który nas wszystkich powołał do życia?

Książka to opowieść, o tym, czego nie widać. O naszej potężnej, emocjonalnej, a ukrytej pod wodą górze lodowej, z której na powierzchni wystaje jedynie biały wierzchołek. Autorka nie boi się nurkowania głębinowego i odkrywania tego, co wstydliwe, zakryte, schowane przed ludźmi (Marcin Jakimowicz).