X Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu

X MNKC

X Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu
Coaching – Nowe perspektywy i wyzwania

27-28 maja 2019 – Warszawa
Akademia Leona Koźmińskiego
Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego

Coaching rozwija się w Polsce i na świecie niezwykle dynamicznie i na wielu różnych poziomach. Ma coraz więcej zastosowań i ukonstytuował się już jako odrębna, społecznie rozpoznawana profesja. Pojawiają się nowe coachingowe koncepcje, podejścia, narzędzia oraz obszary specjalizacji.

Rozwój coachingu uwarunkowany jest zmianami zachodzącymi w przestrzeni ekonomicznej, politycznej, społecznej i kulturowej. Z jednej strony mamy do czynienia ze zmianami paradygmatów zarządzania we współczesnych organizacjach. W rezultacie obserwujemy transformację oczekiwań i wyzwań, z jakimi będą mierzyć się “liderzy przyszłości”. Z drugiej strony naukowcy nieustannie zgłębiają neuropsychologiczne podstawy ludzkiego zachowania. Wiemy zatem coraz więcej o tym, jak szybkie tempo rozwoju cywilizacji oraz intensywne korzystanie z nowych technologii wpływa na psychospołeczne funkcjonowanie człowieka.

Główne obszary tematyczne X jubileuszowej konferencji:
» Przyszłość coachingu – prognozy i nowe trendy w Polsce i na świecie,
» Coaching w organizacjach – najnowsze wyzwania i możliwości,
» Coaching z “liderami przyszłości”,
» Nowe podejścia, koncepcje, narzędzia,
» Profesjonalizacja zawodu coacha,
» Superwizja i etyka zawodowa,
» Nowe obszary zastosowań coachingu,
» Nowe technologie a coaching,
» Nauka i wiedza o mózgu a coaching,
» Wyzwania w kształceniu współczesnych coachów.

Co jeszcze?
W programie sesje plenarne, warsztaty z wybitnymi gośćmi, wystąpienia prowadzone przez polskich i międzynarodowych ekspertów: coachów, mentorów i superwizorów. Czas na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, na pytania, analizy konkretnych przypadków, wymianę kontaktów.

Szczegółowe informacje, główni mówcy, program konferencji, rejestracja i opłaty:
» Link do strony X MNKC
» Link do wydarzenia na Facebooku