CSR: Raport 2018

CSR: Raport 2018

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będąca zestawieniem działań firm w zakresie CSR i jednocześnie największy w Polsce przegląd biznesu społecznie odpowiedzialnego.

CSR w PL 2018. Jaka jest rola współczesnych liderów i liderek biznesu? Równość płci a rynek pracy. Kobiety na rynku pracy w 100 lat wywalczenia praw wyborczych. Odpowiedzialny biznes w międzywojennej Warszawie. Skutki globalnego ocieplenia o 1,5ºC. Zatrudnianie cudzoziemców – od działań HR do zadań CSR. Czy działania społecznie odpowiedzialne mogą się opłacać? Przejście od wytycznych G4 na Standardy GRI – usprawnienie i ułatwienie procesu raportowania. Szykujcie dane niefinansowe! Raportowanie niefinansowe a poglądy milenialsów. Sygnaliści, czyli jak wyeliminować nadużycia w firmach. Odpowiedzialny biznes reklamuje odpowiedzialnie. SustainHack – hakowanie dla SDGs. Zaprogramowani na zrównoważony rozwój. CSR w badaniach w roku 2018. Ranking odpowiedzialnych firm w 2017 roku. Listki CSR tygodnika “Polityka”. Indeks firm.

Dobre praktyki 2018:
» Ład organizacyjny
Ξ 37 praktyk długoletnich Ξ 46 praktyk nowych

» Prawa człowieka
Ξ 22 praktyk długoletnich Ξ 39 praktyk nowych

» Praktyki z zakresu pracy
Ξ 180 praktyk długoletnich Ξ 237 praktyk nowych

» Środowisko
Ξ 95 praktyk długoletnich Ξ 140 praktyk nowych

» Uczciwe praktyki operacyjne
Ξ 29 praktyk długoletnich Ξ 26 praktyk nowych

» Zagadnienia konsumenckie
Ξ 50 praktyk długoletnich Ξ 47 praktyk nowych

» Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Ξ 310 praktyk długoletnich Ξ 291 praktyk nowych

Cele Zrównoważonego Rozwoju:Cele Zrównoważonego Rozwoju

Więcej informacji o raporcie i Forum Odpowiedzialnego Biznesu :
» Link do strony raportu
» Link do strony Forum Odpowiedzialnego Biznesu