Zrozum Drugiego

Wyłącz ego

Wyłącz ego. Zrozum drugiego

6-10 maja 2019 – Warszawa
Orange Polska S.A.
Nansen Center for Peace and Dialogue

Społeczeństwo, w którym szanowana jest godność każdego człowieka, to jedno z najważniejszych wyzwań współczesności. Budowanie relacji opartych na zrozumieniu, współpracy i poszanowaniu różnic staje się kluczową kompetencją – w życiu społecznym, zawodowym i prywatnym. Dialog to wiedza, umiejętności i postawa. Oznacza to, że sztuki dialogu można się po prostu uczyć.

Dialog to sposób komunikacji, który koncentruje się na zrozumieniu innych, a nie na próbie przekonania do swoich racji. W dialogu status, pozycja i pochodzenie nie mają znaczenia. Próba zrozumienia innych to uznanie drugiego jako osoby. Nie oznacza to jednak akceptacji jego poglądów i wartości, ale respektowanie prawa do ich wyrażania. Dialog pozwala zabrać głos tym, którzy rzadko mają okazję się wypowiedzieć i zostać wysłuchanym. Tworzy przestrzeń, w której każdy może zostać usłyszany. Jest prostym i zarazem potężnym narzędziem do budowania społeczności opartej na szacunku i życzliwości.

» Czym jest dialog?
» Czym różni się dialog od rozmowy?
» Dlaczego świat potrzebuje dialogu?
» Jak nauczyć się dialogu?

Szkolenia “Wyłącz ego. Zrozum drugiego” prowadzone są przez doświadczonych trenerów z Nansen Center. Metoda pracy to efekt ponad dwudziestu lat doświadczeń w budowaniu dialogu w skonfliktowanych społecznościach na świecie.

Szczegółowe informacje, program, rejestracja:
» Link do strony Wyłącz ego – Zrozum drugiego
» Link do strony Nansen Center for Peace and Dialogue