Coaching koaktywny

Coaching koaktywny

Coaching koaktywny
Zmiany w biznesie, zmiany w życiu

Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Phillip Sandahl, Laura Whitworth

ISBN 978-83-8160-072-9
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2019
Wydanie III
Stron 230

Spis treści (tematy główne):
Podstawy coachingu koaktywnego. Model coachingu koaktywnego. Cztery filary. Agenda coachee jako rdzeń modelu. Zawieranie sojuszu wzmacniającego coaching. Pięć kontekstów. Rola coacha w coachingu koaktywnym. Podejście koaktywne: szersze zastosowanie modelu. Relacja w coachingu koaktywnym. Środowisko coachingu. Zakres i formy coachingu. Rozpoczynanie. Homeostaza. Neuronauka a coaching. To, co najistotniejsze. Konteksty koaktywności. Słuchanie. Świadomość słuchania i wywierania wpływu. Umiejętności coachingowe. Ćwiczenia. Intuicja. Inne słowo oznaczające intuicję. Wszechświat znany a wszechświat nieznany. Czy to jest słuszne? Inteligencja intuicyjna. Obserwacja i interpretacja. Odnajdywanie własnego miejsca dostępu do intuicji. Umiejętności coachingowe. Klienci i ich intuicja. Ćwiczenia. Ciekawość. Szczególny sposób zadawania pytań. Umiejętności coachingowe. Siła pozostawania w stanie ciekawości. Ćwiczenia. Pobudzanie i pogłębianie. Autentyczność. Tworzenie więzi. Żywość. Odwaga. Przejmowanie prowadzenia. Odpowiedzialność. Świętowanie porażek. Odwoływanie się do wewnętrznej siły. Umiejętności coachingowe. Stosowanie struktur. Ćwiczenia. Zarządzanie sobą. Wytrącony z kursu. Zakazane terytoria. Osądzanie siebie a dobre oszacowanie. Użyteczne praktyki. Opinie i rady. Umiejętności coachingowe. Ćwiczenia. Zasady koaktywności. Spełnienie. Głos spełnienia. Spełnienie a wartości. Coaching spełnienia. Spełnienie a rola coacha. Balans. Z dnia na dzień. Okoliczności a możliwości. Formuła coachingu balansu. Znajdowanie równowagi. Proces. Jak wygląda proces. Coach i proces. Coaching procesu. Wspinanie się. Uczucia jako informacje, a nie symptomy. Proces i odpowiedzialność. Być z coachee. Nie mogę tam pójść. Kiedy się zatrzymujesz? Integracja i wizja. Wszystko razem. Integrowanie zasad. Coach w wielu rolach. Zaangażowanie coacha. Integracja. Poszerzanie się świata coachingu. Różnorodne relacje z coachee. Umiejętności coachingowe dla osób spoza profesji. Wyobraź sobie świat.

Kilka słów z okładki książki:
Książka nazywana jest potocznie „biblią coachingu”. Od 1998 roku, gdy ukazało się jej pierwsze wydanie, koncepcja coachingu koaktywnego cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a jej autorzy – jednocześnie pionierzy tej metody – dostosowują treść kolejnych edycji do stale zmieniających się realiów.

W procesie coachingu koaktywnego coach skupia się na wspieraniu klienta w odkrywaniu jego potencjału i kreatywności, a nie bezpośrednio na problemach czy celach klienta (coachee). Autorzy wyjaśniają, na czym polega proces prowadzący do głębokiej zmiany i opisują, jak można go uruchomić poprzez budowanie relacji partnerskich. W ich wizji umiejętności coachingowe powinni wykorzystywać nie tylko profesjonalni trenerzy, lecz także menedżerowie i nauczyciele, pomagając swoim współpracownikom i podopiecznym w pełni realizować ich potencjał w ramach organizacji.

W najnowszym wydaniu: aktualna terminologia coachingowa; przykłady prowadzonych w różnych kontekstach dialogów pomiędzy coachem i klientem; możliwe zastosowania elementów coachingu koaktywnego przez liderów; praktyczne ćwiczenia umożliwiające doskonalenie kompetencji.