Coaching zdrowia

Coaching zdrowia

Coaching zdrowia
w chorobach przewlekłych i nowotworowych?
Ewa Danuta Białek

ISBN 978-83-63428-34-1
Wydawnictwo Instytut Psychosyntezy
Warszawa 2019
Wydanie I
Stron 69

Spis treści (tematy główne):
Coaching zdrowia – co to takiego i do czego służy? Historia własnego życia – po co mi było jej odkopywanie? Droga do choroby i możliwości powrotu. Spojrzeć na swoją historię i zacząć zmiany. Choroby przewlekłe i zagrażające życiu – czy jesteśmy w stanie odwrócić bieg zdarzeń? Podejście przyczynowe – psychosomatyczne i duchowe. Zdrowie i dobrostan – podstawowe priorytety. Tylko ta chwila się liczy. Coaching zdrowia w chorobach. Wiek średni i problemy zdrowia – czy da się je jeszcze odwrócić? Zdrowie czy choroba – wybór należy do ciebie. Duchowa perspektywa zdrowia i życia. Epilog.

Kilka słów z okładki książki:
Autorka hołduje zasadzie psychosyntezy, która brzmi: gdy coś przychodzi na czas – jest to edukacja; gdy za późno – to terapia. Choroba już zamanifestowała się w ciele – czy jest jeszcze szansa zaingerować w postępujący proces? Książka daje nadzieję, aby temu sprostać. Coaching zdrowia, jako część coachingu życiowego, pokazuje możliwości – pracuj każdego dnia nad tym, aby zdrowieć.