Coaching zespołowy

Coaching zespołowy

Coaching zespołowy
Praktyczny przewodnik dla liderów, trenerów, konsultantów i nauczycieli
Michał Bloch, Joanna Grela, Rafał Szewczak

ISBN 978-83-283-6451-6
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2020
Wydanie I
Stron 288

Spis treści (tematy główne):
Coaching zespołowy jako metoda wspierania zespołów. Istota i warunki coachingu zespołowego. Zastosowania coachingu zespołowego. Kompetencje coacha zespołowego. Proces coachingu zespołowego. Struktura procesu coachingu zespołowego. Przygotowanie do coachingu zespołowego. Sesja otwierająca. Sesja diagnostyczna. Sesja ustalania celów. Dalsze sesje – poszerzanie świadomości zespołu i praca nad wyzwaniami. Sesje zamykające proces coachingu. Utrzymanie efektów coachingu. Modele, techniki, narzędzia wykorzystywane w coachingu zespołowym. Model GROW. Proces grupowy. Dysfunkcje pracy zespołowej. Wywiad motywujący. Ćwiczenia interakcyjne. Umowy w zespole. Analiza pola sił. Profilowanie zespołu i psychometria. Warsztaty wartości. Perspektywa systemowa w pracy z zespołem. Psychoedukacja. Sesje informacji zwrotnej. Rytuały w pracy z zespołem. Gadżety i karty coachingowe. Gamestorming. HPI – Human Performance Improvement. Design Thinking. Team Canvas. Zespoły X. Ewaluacja. Technika wspierająca zespół. Superwizja i rozwój coacha zespołowego. Drogi rozwoju coacha zespołowego. Superwizja w coachingu zespołowym. Przykłady procesów coachingu zespołowego.

Kilka słów z okładki książki:
Pierwsza, druga i trzecia pomoc we wspólnej sprawie. Zespół to nie tylko grupa ludzi mających wspólny cel w firmowej rzeczywistości. Zespołem może być także klasa w szkole, grupa wolontariuszy albo rodziców realizujących jakieś zadanie, dla którego trzeba się zjednoczyć i działać razem. A wszędzie tam, gdzie pojawiają się zespoły i wyzwania, jakie przed nimi stają, rodzą się nie tylko dobre pomysły, ale i nieporozumienia. By uniknąć pojawiającego się zniechęcenia i rezygnacji, działając razem ludziom potrzebna jest pomoc, której na imię coaching zespołowy.

Autorzy tej książki to coachowie z wieloletnim doświadczeniem. W publikacji tej dzielą się wiedzą z zakresu wspierania zespołów w rozwoju, w rozwiązywaniu konfliktów, w kryzysach, ale też w powstawaniu, integrowaniu czy odradzaniu się grupy projektowej. W kolejnych pięciu częściach procesu coachingu zespołowego, pokazują modele, techniki i narzędzia, jakimi w swojej pracy posługuje się coach zespołowy, poruszają temat coachingowej superwizji oraz przytaczają przykłady udanych procesów coachingu zespołowego, jakie sami przeprowadzili.