Coaching zwinnych zespołów

Coaching zwinnych zespołów

Coaching zwinnych zespołów
Lyssa Adkins

ISBN 978-83-283-6416-5
Wydawnictwo Helion
Warszawa 2020
Wydanie I
Stron 283

Spis treści (tematy główne):
Wszystko zaczyna się od ciebie. Czy będę dobrym coachem? Dlaczego praca Agile Coacha jest ważna? Kontekst pracy Agile Coacha. Wyjaśnienie podstawowych terminów. Dążenie do roli Agile Coacha. Naturalne predyspozycje. Niech bycie Agile Coachem cię wyraża. Oczekuj efektywności. Powiedz, czego oczekujesz. Wprowadź metaforę doskonałości. Nigdy nie dochodzimy do celu. Naucz się zarządzać sobą. Zacznij od samoświadomości. Wylecz się ze skłonności do zarządzania i kontroli. Przygotuj się na nadchodzący dzień. Codzienna praktyka. Pracuj nad sobą w każdym momencie. Bądź dla nich wzorem. Bądź dla siebie wsparciem. Zawsze nad sobą pracuj. Pozwól, aby twój styl się zmieniał. Etapy rozwoju zwinnych zespołów. Style Agile Coachów. Swobodnie zmieniaj style. Jak pomagać zespołowi osiągnąć więcej. Coach jako mentor. Czym jest agile coaching? Na czym zależy Agile Coachom? Coaching na dwóch poziomach. Coaching indywidualny. Praca z Właścicielami Produktu. Praca z Agile Coachami. Praca z menedżerami zwinnych zespołów. Jak pracować z menedżerami jako coach? Coach jako facylitator. Działaj dyskretnie. Facylitacja codziennego Scruma. Facylitacja planowania sprintu. Facylitacja przeglądu sprintu. Facylitacja retrospektywy. Facylitacja podczas rozmów wewnątrz zespołu. Profesjonalny facylitator a Agile Coach. Coach jako nauczyciel. Nauka we wstępnej fazie istnienia zespołu. Edukacja nowych członków zespołu. Wykorzystuj nadarzające wie okazje do nauki. Przez cały czas edukuj w zakresie ról w zwinnym zespole. Coach jako osoba rozwiązująca problemy. Schemat rozwiązywania problemów w podejściu zwinnym. Problemy się pojawiają i tak ma być. Jasne spojrzenie na problem. Rozwiązuj problemy. Coach jako nawigator konfliktu. Rola Agile Coacha w konflikcie. Pięć poziomów konfliktu. Na jakim poziomie jest konflikt? Co powinieneś z tym zrobić? Jak postępować ze skargami? Nierozwiązywalny konflikt. Ostatnie słowo na temat konfliktu. coach jako dyrygent współdziałania. Współdziałanie czy współpraca? Od współpracy do współdziałania. Pracuj z pojedynczymi osobami. Potrzebny jest nadmiar pomysłów. Buduj umiejętność współdziałania w zespole. Odkryj istotę współdziałania. Jak zyskać więcej dla siebie. Błędy, ich naprawianie oraz sukces Agile Coacha. Typowe błędy Agile Coachów. Skąd się biura błędy? Naprawianie błędów. Korzystne postawy Agile Coacha. Ćwicz i jeszcze raz ćwicz. Kiedy dotrę do celu? Umiejętności Agile Coacha. Nie tylko lista umiejętności. To twoja droga. Drogi Agile Coachów.

Kilka słów z okładki książki:
Sprawdź, jak Scrum może zmienić twój projekt. Na czym polega coaching według zasad Agile? Na ciągłym poprawianiu wpływu swoich działań coachingowych, aby inni mogli stawać się świetni. Dzięki temu zespoły mogą tworzyć wspaniałe produkty, a firmy czerpią korzyści z funkcjonowania samodzielnych i odpowiedzialnych zespołów. Być może w efekcie w świecie pełnym możliwości zapanuje kultura innowacyjności i ciągłego doskonalenia się. Właśnie ten imperatyw “ciągłego doskonalenia się” oznacza otwieranie się na coraz to nowsze koncepcje coachingowe i wprowadzanie ich do swojej codziennej pracy z zespołami i pojedynczymi ludźmi. Aby to osiągnąć, każdy coach potrzebuje zmierzyć się z nowymi pomysłami, nawet jeśli część z nich miałaby wymiar prowokacyjny, a tylko niektóre praktyczny.

Książka jest czymś w rodzaju wyprawy, podczas której poznasz sposoby na osiągnięcie doskonałości w roli Agile Coacha. Zainspiruje cię do obserwowania swojego zespołu i poszczególnych osób oraz wyciągania wniosków z tych obserwacji, a także przepracowania własnych uprzedzeń i emocji. Dowiesz się, kiedy podejmować decyzje o przekuciu tych obserwacji i refleksji w działania, aby możliwie najlepiej przysłużyć się poprawie obecnego stanu. Nie znajdziesz tu jedynego słusznego przepisu, ale pomoc w odkryciu własnej, niepowtarzalnej ścieżki coacha. Opisane tu koncepcje ułatwią zmianę perspektywy i odkrywanie skutecznych technik, które pomogą w motywowaniu zespołu do uzyskiwania wyższej efektywności.

Treści zawarte w tej książce: style przywódcze a predyspozycje Agile Coacha; podstawy profesjonalnego coachingu w zwinnym zespole; sterowanie konfliktem i konstruktywną niezgoda; kształtowanie zdolności zespołu do współdziałania; najczęstsze błędy Agile Coachów i sposoby, jak się ich ustrzec.