Psychologia dla coachów

Psychologia dla coachów

Psychologia dla coachów
Maciej Świeży

ISBN 978-83-8187-919-4
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2020
Wydanie I
Stron 228

Spis treści (tematy główne):
Coaching i psychologia. Rozumienie coachingu. Psychologia jako źródło podstaw dla modelu coachingowego. Psychologia jako źródło wiedzy użytecznej dla coachów. Psychologia w coachingu operacyjnym: definiowanie celów, podtrzymywanie motywacji i twórcze podejście do problemów. Definiowanie celów i dążenie do ich realizacji. Wspieranie samokontroli i wytrwałości. Stwarzanie przestrzeni dla motywacji autonomicznej. Zmiana strategii działania: wycieczka w stronę psychologii twórczości. Psychologia w coachingu kompetencyjnym: organizacja procesu uczenia się. Rozwijanie samoświadomości: identyfikacja obszarów do rozwoju. Organizacja procesu uczenia się umiejętności. Uczenie się jako zmiana nawyków. Uczenie się z wykorzystaniem treningu wyobrażeniowego. Coaching psychologiczny: praca z emocjami klientów. Podstawowe charakterystyki emocji. Inteligencja emocjonalna. Rola coacha we wspieraniu zarządzania emocjami. Psychologia w coachingu psychologicznym: osobowość, samoocena i zmiana schematów. Podstawowe pytania w psychologii osobowości. Zmiana osobowości w coachingu: praca ze schematami. Myślenie o sobie, schematy Ja i samoocena. Kiedy coaching nie pomoże? Kwalifikowanie klientów do pracy coachingowej. Ograniczenia coachingu i kompetencji coachów. Ocena możliwości podjęcia coachingu. Rezygnacja z coachingu i dalsze kroki. Uczenie się z głową. Jak czytać teksty psychologiczne z perspektywy praktyka?

Kilka słów z okładki książki:
Publikacja zawiera przegląd koncepcji i wyników badań pomocnych w pracy każdego coacha. Przedstawione informacje pozwalają zrozumieć mechanizm działania narzędzi coachingowych, stosować je w odpowiednich okolicznościach, krytycznie oceniać lub modyfikować w zależności od potrzeb.

Czytelnik znajdzie tu cenne wskazówki jak wspierać klientów: w podtrzymywaniu motywacji i podejmowanych wyzwań; w uczeniu się i twórczym podejściu do przeszkód; w budowaniu bardziej trafnego obrazu własnej osoby; w rozumieniu swoich emocji i kierowaniu nimi; w zmianie przekonań i schematów na bardziej użyteczne. Autor opisuje inspirowane wiedzą psychologiczną sesje coachingowe, ilustrując je fragmentami przykładowych rozmów. Podpowiada również w jaki sposób rozstrzygnąć, czy zgłaszająca się osoba jest właściwym klientem do pracy coachingowej, czy też powinna zostać skierowana do terapeuty.

Publikacja przeznaczona jest dla doświadczonych praktyków, a także dla uczestników kursów coachingowych, którzy chcieliby rozszerzyć i uporządkować swoją wiedzę.