Myślenie systemowe

Myślenie systemowe

Myślenie systemowe
Donella H. Meadows

ISBN 978-83-283-6725-8
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2020
Wydanie I
Stron 186

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie: spojrzenie systemowe. Struktura i zachowanie systemu. Podstawy. Krótka wizyta w systemowym zoo. Systemy i my. Dlaczego systemy działają tak sprawnie. Dlaczego systemy nas zaskakują. Pułapki i okazje. Wprowadzanie zmian – w systemach i naszym własnym światopoglądzie. Punkty nacisku – miejsca ingerencji w system. Życie w świecie systemów. Definicje systemowe – słowniczek. Przegląd zasad systemowych. Pułapki systemowe. Punkty nacisku w systemie. Wytyczne dotyczące życia w świecie systemów. Równania modeli.

Kilka słów z okładki książki:
W złożonej rzeczywistości myślenie systemowe jest kluczowym narzędziem pozwalającym odnieść się do licznych wyzwań gospodarczych, ekologicznych, politycznych czy społecznych. Tylko w ten sposób w codziennych wiadomościach można dostrzec przejawy trendów, a w trendach – przejawy struktury. Zrozumienie tych procesów pozwala nie tylko na łatwiejszą egzystencję w świecie złożonych systemów, ale także na podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych czy politycznych. Bez myślenia systemowego nie można wprowadzać trwałych zmian w systemie na jego różnych poziomach.

Prosta książka o złożonym świecie, napisana dla każdego, kto chce zainspirować się do rozwiązywania problemów w skali zarówno osobistej, jak i globalnej. Zawartą tu wiedzę gromadzono przez wiele lat modelowania systemów, aby w interesujący sposób przenieść myślenie systemowe z królestwa komputerów i matematyki do świata. Pokazano tu jak rozwinąć umiejętności takiego myślenia właściwe dla charyzmatycznych liderów i wizjonerów. Podczas lektury łatwo dojść do przekonania, że największe światowe problemy – wojna, głód, ubóstwo i degradacja środowiska – są awariami systemu. Aby sobie z nimi poradzić, nie można wpadać w pułapkę zbyt wąskiego myślenia. Świat stanie się lepszy, jeśli ludzie rozwiną podstawowe umiejętności rozumienia złożonych systemów i radzenia sobie z nimi – i temu właśnie służy ta publikacja.

Nie mów o systemie, tylko zrozum, jak działa. Co to jest system i czym się charakteryzuje. Jak działają systemy i dlaczego tak sprawnie. Myślenie systemowe a procesy w biznesie, polityce i światowej ekonomii. Ingerencja w system: kiedy, w jaki sposób i z jakimi konsekwencjami. Jak żyć w świecie powiązanych systemów.