Idea

IDEA

Biblioteka Coacha { idea w kilku słowach }

Szukać wiedzy to absurd, ponieważ albo już wiesz i wtedy nie ma czego szukać, albo nie wiesz, czego szukasz, a wtedy trudno oczekiwać, że to znajdziesz.

Paradoks Menona, który jakże często dotyka wielu z nas w pracy coachingowej. Wiemy, że nie wiemy. Wiemy, że wiedzieć możemy. Pytanie: Gdzie szukać źródeł? Jak zdobywać wiedzę? Co robić gdy brakuje inspiracji?

Polski rynek coachingu szybko rośnie, rozwija się, zmienia, dojrzewa. Staje się kontrowersyjny, niejednoznaczny; bywa, że brakuje mu rzetelnej wiedzy i przejrzystych zasad. Potrzebuje inicjatyw, które popularyzują wiedzę, stwarzają możliwości dzielenia się doświadczeniami, tworzą standardy i etykę pracy coacha.

Pierwsze polskie wydanie książki – uważanej przez wielu znawców tematyki za fundament idei coachingu – “Tenis: wewnętrzna gra” (The inner game of tennis) W.Timothy Gallwey’a to rok 2006. A jak dzisiaj, wygląda półka biblioteczna opisana hasłem “coaching”? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć tutaj, w… Bibliotece Coacha.

Biblioteka Coacha to…

zebranie w jednym miejscu książek (wydanych w języku polskim) związanych z tematyką coachingu,

zbiór książek merytorycznych, dostarczających konkretnej wiedzy o metodach, technikach i narzędziach przydatnych w pracy coacha,

przestrzeń do dzielenia się własnymi doświadczeniami, refleksjami i opiniami na temat treści zawartych w konkretnych publikacjach,

promowanie polskich autorów zajmujących się tematyką coachingu,

popularyzowanie wiedzy na temat coachingu, warsztatu pracy coacha, obszarów zastosowań w aktywności zawodowej i osobistej,

skupianie uwagi na rozwiązaniach i na tym, co rozwija, dodaje energii,

zaproszenie do współtworzenia standardów, budowania środowiska coachów świadomych, odpowiedzialnych i etycznych w swojej pracy.

Biblioteka Coacha, zapraszamy do…

szukania książek i zawartych w nich treści,

uczenia się i poszerzania już posiadanej wiedzy,

aktywności i odważnego eksperymentowania,

wytyczania własnych, indywidualnych ścieżek pracy coachingowej,

zadawania pytań i… wciąż na nowo odnajdywania odpowiedzi.